Λίγα λόγια για εμάς

Το 122ο Νηπιαγωγείο Αθηνών βρίσκεται στην Άνω Κυψέλη, στη συμβολή των οδών Ευαγρίου και Εράσμου.

Συστεγάζεται με το 123ο Νηπιαγωγείο - το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο και έχουν διαφορετικές εισόδους.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος λειτουργούν το 1ο Πρωινό Υποχρεωτικής Φοίτησης τμήμα του οποίου η πλειοψηφία των νηπίων παρακολουθεί και το Προαιρετικό Ολοήμερο τμήμα, και το 2ο Πρωινό Υποχρεωτικής Φοίτησης τμήμα στο οποίο φοιτούν και τα νήπια του τμήματος ένταξης σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.